Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Van luijk  bijouterie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van luijk  bijouterie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van luijk bijouterie verstrekt.

Van luijk  bijouterie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw bankrekeningnummer

– Uw geslacht

– Uw geboortedatum

 

WAAROM Van luijk bijouterie GEGEVENS NODIG HEEFT

Van luijk  bijouterie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van luijk  bijouterie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG Van luijk  bijouterie GEGEVENS BEWAART

Van luijk  bijouterie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Van luijk bijouterie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Van luijk bijouterie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van luijk  bijouterie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanluijk-bb.nl.

Van luijk bijouterie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Van luijk bijouterie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van luijk bijouterie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van luijk bijouterie op via info@vanluijk-bb.nl.

www.vanluijk-bb.nl is een website van Van luijk  bijouterie.

Van luijk bijouterie is als volgt te bereiken:

Postadres: Irenestraat 7 4587 BE Kloosterzande.

Vestigingsadres: Irenestraat 7

Telefoon:0642002010

E-mailadres: info@vanluijk-bb.nl